ProjectLife elektrik taahhüt ve proje bazında hizmet sunan firmaların çözüm paketi olarak geliştirildi.

Program genel özellikleri;

 • Kullanıcı sınırı yok,
 • Kullanıcı yetkilendirmeleri yapılabilmektedir.
 • Depo sınırı yok,
 • MS SQL veri tabanı üzerine inşa edilmiştir.
 • Çok yönlü raporlama araçları vardır
 • Firmaya özel uyarlama özelliği vardır.
 • Keşiften hakedişe kadar tüm birimlerin birbirine bağlı çalışmasını sağlar.

Keşif

 • Her teklifiniz için keşif fişleri oluşturulabilir.
 • Keşif fişlerine girilen her malzeme gruplandırılabilir.
 • Keşif listesi yazdırılabilir veya excele aktarılabilir.
 • Keşifleriniz ile alakalı Autocad, word, excel, jpeg veya uzantısı ne olursa olsun istediğiniz boyutta dosyayı keşife iliştirebilir bu dosyaların ana bilgisayarda depolanmasını sağlayabilirsiniz.

Teklif

 • Satış teklifleriniz için kolay ve kullanıcı ergonomisi düşünülerek hazırlanan teklif ekranı keşif verilerinden faydalanılarak anında oluşturulabilmektedir.
 • Her satış teklifi için iş sınıfı belirtebilir bu iş sınıflarına göre analiz yapabilirsiniz.
 • Satış tekliflerinizde teklif şablonlarınızı hazırlayarak defalarca aynı bilgileri yazmak zorunda değilsiniz. Sisteme tanıttığınız şablonlar sayesinde anında koşulları tekliflerinizde oluşturabilirsiniz.
 • Malzeme liste fiyat ve iskonto oranlarınızla daha doğru teklifler hazırlayarak iş almanızı garanti altına alabilir karlılığınızı koruyabilirsiniz.
 • Satış tekliflerinizle ilgili, autocad, excel, word veya herhangi bir formatta dosyalarınızı server altyapısında saklayabilir kişisel bilgisayarlardan değerleri dosyalarınızı uzaklaştırabilirsiniz.
 • Teklif rakamlarınızı malzeme, işçilik ve genel gider kar katsayıları vasıtası ile bakabilir ve alınabilirlik analizi yapabilirsiniz.
 • Teklif rakamlarınızı malzeme, işçilik ve genel gider kar iskonto oranları ile revize edebilir, tüm listede anında indirimler yapabilirsiniz.
 • Teklif içinde bulunan malzemeleri toplu bir şekilde değiştirilebilir.

Stok

 • Sınırsız depo ile çalışılabilmektedir.
 • Hazırlanan her bir teklif için projelere gönderilen malzmeleerin stokları sistemden izlenebilmektedir.
 • Depodan depoya transfer ile stoklar hareket ettirilebilmektedir.
 • Projelerinize malzemeleri fiş bazında transfer edebilir bunlardan istediğiniz kadarını deponuza iade oarak alabilirsiniz.
 • Müşterilerine hazırladığınız ve uygulamaya koyduğunuz tekliflerde ekstra gönderdiğiniz malzemeleri sistem kaydeder ve sizlere detaylı ve görsel şekilde teklif sayfasında ayrıştırma özelliğine sahiptir.
 • Tek tuşla sayım listesi oluşturulabilmekte ve dakikalar içinde deponuz sayımla eşitlenebilmektedir
 • Keşiften teklife, tekliften projeye malzeme transferine kadar veri aktarımı yoluyla tek tek veri işlemlerine çözüm getirilerek pratik bir uygulama sağlanmıştır.
 • Müşterilerinize hazırladığınız teklifler bazında hakedişler yapılabilmektedir.
 • Her stok kartına alternatif stok kartları tanımlanabilir. Daha sonrasında alternatif stok kartları teklifte yerine konabilir.
 • Sayım modülü ile depolardaki stoklar sayılabilmektedir.

Satın Alma

 • Müşteri teklifi bazında toplu veya tek tek satın alma siparişi açılabilmektedir.
 • Satın aldığınız malzemeleri depolarınızda rezervli tutulabilmektedir.
 • Satın almalarınızda anlaşmalı olduğunuz fiyatları teklif bazında iskonto belirleyebilir bu iskontoları teklif rakamlarınıza yansıtabilirsiniz.
 • Satın alma işlemlerinizde birçok depoyla çalışılabilmektedir.
 • Tedarikçilerinize ait fiyat teklifleri sisteme excelde yüklenebilmektedir.
 • Her stok kartı 3 parametre ile çalışır. Ürün, marka ve üretici kodu. Bu mantıkla tüm satın alma fiyatları özel bir sihirbaz ile yıldan yıla veya istediğiniz periyodda güncellenebilir.
 • Tedarikçilerinizin fiyat listelerinde bulunan yeni ürünleri güncelleme esnasında sistem tespit eder ve sizlere raporlar. İsterseniz bu ürünleri tek tuşla sisteme aktarır.
 • Sisteminizde olan ve tedarikçi fiyat listelerinde olmayan malzemeleride sistem tespit ederek sizlere sunar. Kullanıcı isterse bu malzemeleri pasif yaparak stok kartı listesinde görünmemesini sağlar

Proje Malzeme Transfer ve İadeleri

 • Müşteri tekliflerine gönderilen her malzeme Teklif Deposunda saklanır.
 • Kullanıcı her teklifID sinde bulunan stoğu sistemden inceleyebilir.
 • Bir projeden başka bir projeye malzeme transferi yapılabilir.
 • Projelerinize göndeirlen her malzeme teklif rakamları üzerinden taşınır.
 • Projelerinize teklif harici malzeme gönderilebilir. Bu malzemeler teklif sayfasında kırmızı olarak işaretlenir ve “teklif dışı malzeme gönderimleri” adı altında depolanır.
 • Projelere gönderilen ve iade alınan malzemeler hesaplanarak net proje stokları sistemde proje stok listesi adı altında raporlanır.

Analiz

 • Teklif rakamlarını lokasyon ve teklif içi gruplamalara göre izlenebilir.
 • Teklif parametrelerini analiz sayfasında revize ederek malzeme, işçilik ve genel gider kar tutarlarının nasıl değiştiğini anında görülebilir.
 • Teklif malzeme işçilik ve genel gider kar tutarları dövizli bir şekilde raporlanabilir.
 • Teklif için hakediş fişleri teklif sayfasında görülebilir, hakediş fişlerine anında ulaşılabilir.
 • Teklif bazında proje malzeme transferleri, iadeleri, satın alma ve diğer fiş türlerine ait tüm stok hareketleri teklif bazında incelenebilmektedir.
 • Proje teklifine ait net stoğu teklif analiz sayfasında görülebilir toplamda hakedişler buradan analiz edilebilir.
 • Tüm analiz rakamları excele aktarılabilir.

Ön Muhasebe

 • Satış faturalarınızı hakediş eki ile birlikte tutulabilir.
 • Her hakediş faturası istenilirse TL üzerinden istenizse döviz kuru üzerinden kesilebilmektedir.
 • Her cari kartta o carinin hangi para birimine göre çalıştığı tanımlamalarda belirtilmektedir.
 • Dövizli fatura kesim işlemi sistemde yapılabilmeltedir.
 • Tahsilatlar teklif bazında yapılabilmektedir.
 • Müşteri bazında ve teklif bazında ayrı ayrı tahsilatlar raporlanabilir
 • Alınan Çek ve senetlerin kayıtları tutabilir vadeleri takip edilebilir.
 • Virman fişleri ile hesaplar arası borç alacak transferi yapılabilir.

CRM

 • Müşterilerinize hizmetlerinizle alakalı resimli, metinsel veya katalogları sistem üzerinden gönderebilirsiniz. Bu yapı kendi özel mail adresinizi veya belirleyeceğiniz bir mail adresini kullandığı için karşı tarafta spam maile düşmez.
 • Tüm müşteri bilgilendirmeleri Facebook, Twitter, g+, Linkedin gibi sosyal medya araçlarında yazılım üzerinden paylaşım yapılabilir. Bunun için ilgili sitelere gidip kayot açmanız gerekmez.
 • Şirket içi görevlendirme modülü ile tüm görevlendirmeleriniz ve gelişmeleri kayıt altında tutulur. Ayrıca sistem tüm görevlendirilen kişilere mail ile uyarı yapar.
 • Toplantılarınız ve katılımcıları, toplantılarınızda kullanacağınız dosyalar toplantı modülü ile anında katılımcılara iletilebilmektedir.